Przegląd wózka widłowego – jak często go wykonywać?

Korzystanie z wózka widłowego na terenie magazynu lub hali zakładowej wymaga regularnego serwisowania oraz dokonywania niezbędnych przeglądów technicznych. Częstotliwość oraz rodzaje przeglądów mogą być różne i każdy przedsiębiorca powinien zdobyć wiedzę na ich temat, aby dopełnić wymaganych formalności.

Jakie są rodzaje i wymagana częstotliwość przeglądów wózków widłowych?

Codzienny przegląd to niejako obowiązek operatora wózka widłowego. Osoba uprawniona do prowadzenia pojazdu powinna za każdym razem przed rozpoczęciem pracy dokonać oględzin. Konieczne jest skontrolowanie układu hamulcowego, układu kierowniczego, świateł, sygnałów dźwiękowych, a także wideł.

Kolejnym rodzajem są przeglądy konserwacyjne odbywające się raz na 30 lub 60 dni. Częstotliwość przeprowadzania tego rodzaju przeglądów uzależniona jest od ścisłych zaleceń producenta wózka. Przeglądy konserwacyjne przeprowadzane są przez uprawnionych konserwatorów wózków widłowych.

Ostatnim rodzajem są przeglądy okresowe odbywające się raz na rok lub dwa lata. Przeglądy okresowe przeprowadzają urzędnicy z Urzędu Dozoru Technicznego.

Forma nadzoru

O tym czy Urząd Dozoru Technicznego będzie wykonywał przeglądów okresowych z częstotliwością jednego razu na rok czy na dwa lata decyduje forma nadzoru. Wyróżnia się ograniczoną lub pełną formę nadzoru:

  • Dozorem ograniczonym objęte są wózki podnośnikowe z napędem sterowane zdalnie lub poza pojazdem.
  • Dozór pełny obejmuje natomiast wózki jezdniowe z wysięgnikami, z platformami pozwalającymi na unoszenie operatora z ładunkami oraz wózki podnośnikowe wyposażone w specjalny fotel dla osoby prowadzącej pojazd. Oznacza to, że wózki paletowe elektryczne powinny przechodzić przegląd okresowy raz na dwa lata. Z kolei wózki jezdniowe spalinowe, elektryczne, a nawet terenowe muszą przechodzić przegląd raz na rok.
Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać personalizowaną ofertę Kontakt

Przebieg przeglądu wózka widłowego

Celem przeglądu wózka widłowego jest określenie faktycznego stanu technicznego, gdyż niesprawne urządzenia nie mogą być bezpiecznie wykorzystywane do pracy. W trakcie przeglądu sprawdzane są układy hamulcowe i kierownicze. Kontrolowana jest przede wszystkim szczelność wszystkich przewodów, a także sygnalizacja dźwiękowa i świetlna.

Ponadto podczas przeglądu dokonuje się analizy stanu opon, łańcuchów i wideł. Urzędnicy z UDT kontrolują również całą dokumentację, na którą składają się: dziennik konserwacji, książka eksploatacji i dokumentacja Techniczno-Ruchowa wózka, w skrócie DTR.

  Aktualna promocja
Ponad 1000 produktów, aż do -30%
Zobacz