Przeglądy techniczne wózków widłowych – jak często?

Posiadając oraz używając wózka widłowego, musimy pamiętać, że ciąży na nas również obowiązek przeprowadzania regularnego przeglądu technicznego posiadanego przez nas sprzętu. Wyróżniamy kilka rodzajów tego typu przeglądów. Poniższy poradnik przybliży Ci pokrótce każdy z nich i odpowie na pytanie, jak często takie przeglądy należy odbywać. Miłej lektury.

Rodzaje przeglądów technicznych wózków widłowych

Wyróżniamy następujące rodzaje przeglądów tego typu sprzętu. Są to mianowicie:

  • przeglądy okresowe,
  • przeglądy doraźne (w sytuacji wypadku oraz eksploatacyjne),
  • przeglądy konserwacyjne,
  • przeglądy codzienne,
  • przeglądy specjalne.

Przeglądy doraźne

Badania doraźne również wykonywane są przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonuje się je po wszelkiego rodzaju wypadkach, awariach i wymianie elementów wózka widłowego.

Przeglądy konserwacyjne

Wykonuje je konserwator lub serwis wózków widłowych. Wykonuje się je co 30 dni w przypadku wózków jezdniowych wyposażonych w wysięgnik oraz napęd mechaniczny lub co 60 dni w przypadku wózków z napędem mechanicznym i podnośnikiem, prowadzonych bądź zdalnie sterowanych. W trakcie takiego przeglądu konserwator sprawdza wszystkie elementy wózka i usuwa drobne usterki lub awarie, wymienia zużyte podzespoły i elementy, uzupełnia olej oraz weryfikuje, czy sprzęt użytkowany jest w prawidłowy sposób.

Przeglądy codzienne

Przeglądy takie odbywają się przed oraz po skończonej pracy. Sprawdza się, czy sprzęt nie uległ awarii, mechanicznemu uszkodzeniu, a także czy bateria/zbiornik paliwa są pełne.

Przegląd specjalny

UDT wprowadził konieczność wyliczenia tzw. resursu wózka widłowego. Przegląd taki przeprowadza się po upłynięciu tego okresu. Jeśli pojazd nie posiada określonego resursu, przegląd taki powinien mieć miejsce po 10 latach użytkowania urządzenia.

Podsumowanie

Wiesz już teraz jakie przeglądy wózka widłowego powinny być wykonywane oraz co jaki czas powinny się odbywać. Pamiętaj, aby koniecznie dopilnować regularnych przeglądów sprzętu. W przeciwnym razie może skończyć się to jego uszkodzeniem lub w skrajnym przypadku kosztować zdrowie bądź życie Twojego pracownika.

Podsumowanie

Wiesz już teraz jakie przeglądy wózka widłowego powinny być wykonywane oraz co jaki czas powinny się odbywać. Pamiętaj, aby koniecznie dopilnować regularnych przeglądów sprzętu. W przeciwnym razie może skończyć się to jego uszkodzeniem lub w skrajnym przypadku kosztować zdrowie bądź życie Twojego pracownika.

  Aktualna promocja
Ponad 1000 produktów, aż do -30%
Zobacz