Co grozi za brak uprawnień na wózek widłowy?

Wózek widłowy to urządzenie trudne w obsłudze, wymagające od swojego operatora odpowiednich umiejętności i doświadczenia. By móc z niego korzystać w sposób zgodny z prawem, konieczne jest też posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. W przypadku ich braku - zarówno operatorowi jak i jego pracodawcy mogą grozić określone przez prawo sankcje. W najgorszym wypadku, gdy dojdzie do wypadku z udziałem wózka kierowanego przez nieuprawnioną osobę, sprawa może trafić do sądu. W naszym krótkim wprowadzeniu skupiamy się na konsekwencjach jakie czekają na osoby bez odpowiednich kwalifikacji, które decydują się na obsługę wózka widłowego. W każdym wypadku jest to zły pomysł, z którego warto zrezygnować.

Uzyskiwanie uprawnień na wózek widłowy

Jeszcze parę lat temu do uzyskania kwalifikacji na wózek widłowy wystarczył udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych w danym zakładzie pracy. Dzięki temu różne przedsiębiorstwa - magazyny, sklepy, firmy przemysłowe - mogły samodzielnie szkolić swoich pracowników, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną kadrę. Sytuacja ta uległa zmianie w 2018 roku, gdy szkolenia i kursy organizowane w zakładach pracy zostały zlikwidowane, a na ich miejsce wprowadzono kursy kończące się egzaminem przez Urzędem Dozoru Technicznego.

Kto może uzyskać uprawnienia na wózek widłowy?

Do udziału w kursie obsługi wózka widłowego może przystąpić każda osoba pełnoletnia, która posiada wykształcenie przynajmniej na poziomie podstawowym. Nie ma potrzeby posiadania dodatkowych zaświadczeń, ani tym bardziej bycia zatrudnionym na stanowisku, w którym obsługa wózka jest umiejętnością wymaganą. Przed przystąpieniem do kursu konieczne jest odbycie krótkiego badania lekarskiego.

Obsługa maszyn transportowych bez uprawnień

Osoby nie posiadające specjalnych kwalifikacji mogą operować jedynie wózkami paletowymi obsługiwanymi ręcznie, czyli tak zwanymi paleciakami. Nie posiadają one napędu automatycznego, a do ich jazdy konieczne jest użycie siły własnych mięśni. Z tych powodów są często stosowane w wielkopowierzchniowych zakładach pracy, dysponujących rozbudowanym asortymentem. Nie jest natomiast dozwolone kierowanie wózkami paletowymi elektrycznymi, jak i wózkami widłowymi, jeśli nie posiadamy przewidzianych do tego uprawnień.

Brak uprawnień na wózek widłowy - jakich konsekwencji możemy się spodziewać?

Obsługa wózka widłowego bez przewidzianych do tego uprawnień jest niebezpieczna zarówno dla pracownika jak i jego pracodawcy. Gdy dojdzie inspekcji, która wykaże, że operatorem wózka była osoba bez oficjalnych zezwoleń, mogą zostać wyznaczone określone kary. Przede wszystkim - będzie to kara finansowa dla przedsiębiorstwa, której wysokość może być naprawę spora.

Nieuprawniony operator również zostanie obarczony kosztami, a w przypadku gdy doszło do wypadku na skutek jego pracy, w wyniku którego inne osoby doznały obrażeń - czeka go odpowiedzialność karna. Może mieć formę zwiększonej kary finansowej lub ograniczenia wolności w przypadku najcięższych wypadków.

  Aktualna promocja
Ponad 1000 produktów, aż do -30%
Zobacz