Pomiar zużycia wideł do wózków widłowych. Jak wygląda i na czym polega?

Wykonanie pomiaru stopnia zużycia wideł to jedna z najważniejszych czynności w przypadku obsługi wózków widłowych. By nadawały się do bezpiecznego użytku, a operowanie widłami nie stanowiło zagrożenia dla otoczenia, konieczne jest także regularne przeprowadzanie kontroli ogólnego stanu technicznego wózka. W tym celu stosuje się specjalne suwmiarki bądź inne przyrządy pomiarowe. W naszym krótkim wprowadzeniu podpowiadamy jak duże znaczenie ma prawidłowo wykonany pomiar zużycia wideł oraz w jaki sposób należy go przeprowadzać.

Ocena stanu wideł - krok po kroku

Warto rozpocząć od dokładnego przyglądnięcia się widłom i dokonania oceny ich ogólnego stanu. Warto przyjrzeć się całej ich powierzchni, poszukując potencjalnych uszkodzeń, rys, pęknięć, otworów. Jeśli nie stwierdzimy ich obecności, możemy przejść do kolejnego kroku jakim jest sprawdzenie cechy wideł, która powinna zostać umieszczona z ich bocznej strony, w górnej części.

Jest to istotna informacja dotycząca maksymalnego udźwigu dla pojedynczej widły oraz jej najbezpieczniejszego środka ciężkości. Jest podawana w wartościach liczbowych, wyrażonych w kilogramach i milimetrach. Przykładowo - oznaczenie 1000, 450 - informuje, że jedne widły mogą unieść 1000 kg (czyli cały wózek ma udźwig na poziomie 2000 kg), a optymalny środek ciężkości znajduje się na długości 450 mm.

Istotne jest także sprawdzenie pionowej i poziomej części wideł w poszukiwaniu potencjalnych odkształceń. Odchylenia względem pionu, które będą przekraczać pół procenta wysokości trzonu, oznaczają, że widły wymagają wymiany. To samo dotyczy odchyleń od poziomu przekraczających wartość pół procenta.

Warto też sprawdzić poziom wytarcia wideł od ich spodniej strony. Może do tego dojść, jeśli operator korzystający z wózka poruszał się nim po gruncie, mając jednocześnie opuszczone widły. W czasie oględzin warto też dokonać pomiaru pionowej oraz poziomej części wideł, na długości około 5-15 cm od pięty. Różnica pomiędzy uzyskanymi wynikami nie może przekraczać 10 procent lub 5 mm.

Istotnym pomiarem wartym dokonania jest także nożycowość wideł. W tym celu należy przesunąć widły względem siebie korzystając z panelu sterującego lub też wykonując to ręcznie. Gdy widły są blisko siebie, przejeżdżamy stopą po ich powierzchni. Jeśli wykryjemy jakikolwiek wyraźny przeskok, należy sprawdzić czy jego rozmiar nie jest większy niż 2 cm.

Kontrola wideł na wózku widłowym a UDT

W trakcie wizyty inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego jedną z najczęściej przeprowadzanych kontroli w obrębie wózków widłowych jest właśnie kontrola ich wideł. Jej przeprowadzenie daje gwarancję, że użytkowane w danym zakładzie pracy wózki widłowe są bezpieczne dla swoich użytkowników oraz otoczenia. By uniknąć niepotrzebnych kar i innych konsekwencji warto regularnie nadzorować stan techniczny wózka i jego wideł, a także przeszkolić pod tym kątem swoich pracowników.

  Aktualna promocja
Ponad 1000 produktów, aż do -30%
Zobacz