Przedłużanie uprawnień UDT - jak wygląda?

Osoby pracujące przy wykorzystaniu maszyn budowlanych muszą mieć aktualne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, które dopuszczają ich do obsługi konkretnych urządzeń. Uprawnienia wydawane są osobom, które przeszły odpowiednie szkolenie zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu. Kilka lat temu zmieniły się przepisy regulujące ważność uprawnień, które są obecnie wydawane jedynie na określony czas. W naszym krótkim wprowadzeniu w temat uprawnień UDT podpowiadamy - jak wygląda ich przedłużenie, czy wiąże się to z dodatkowymi opłatami oraz jak wygląda załatwienie całej sprawy od strony praktycznej.

/>

Uprawnienia UDT - jak długo obowiązują?

Przyznane przez UDT zaświadczenia kwalifikacyjne są wydawane na okres od 5 do nawet 10 lat. Konkretny czas trwania zależy od typu urządzenia technicznego, którego kwalifikacje dotyczą. Wszyscy operatorzy maszyn i urządzeń, którzy otrzymali je po 1.06.2019 r. powinni posiadać wyznaczony okres ważności na karcie identyfikacyjnej. Informacja znajduje się w miejscu oznaczonym „ważne do...”.

Żadne z wydawanych obecnie uprawnień UDT nie jest bezterminowe. Jeśli więc dany pracownik dysponuje starszym zaświadczeniem, wydanym przed 2019 rokiem, konieczne będzie zatroszczenie się o jego przedłużenie. Traci ono bowiem swoją ważność dokładnie w dniu 1.01.2024 roku. W celu jego przedłużenia należy złożyć odpowiedni wniosek w UDT. Zaleca się dokonać tego nie później niż w dniu 30.09.2023 roku, co pozwoli na płynne załatwienie całej sprawy. Jeśli dojdzie do przekroczenia tego terminu, konieczne może okazać się uzyskanie uprawnień od nowa.

Kto i jak może przedłużyć uprawnienia UDT?

Przedłużenie ważności uprawnień wymaga spełnienia określonych warunków. Przede wszystkim, musi być to osoba wykonująca czynności związane z zawodem przez minimum 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat obowiązywania zaświadczenia. Nie ma znaczenia, czy okres ten jest ciągły czy też występują w nim przerwy. Złożenie wniosku powinno nastąpić przed upływem jego ważności - nie dłużej niż 3 miesiące. Okres ten jest wymagany na przetworzenie wniosku w urzędzie.

Wbrew pozorom cała procedura nie jest trudna do rozpoczęcia i nie wymaga nawet osobistych odwiedzin w UDT. Można dokonać tego za pośrednictwem portalu internetowego UDT pod adresem: https://eudt.gov.pl/. Na stronie należy dokonać rejestracji, do czego konieczne będzie dysponowanie profilem zaufanym lub też posiadanie podpisu kwalifikowanego. W zakładce „moje uprawnienia” znajdą się przypisane do konkretnej osoby uprawnienia UDT, z których należy wybrać właściwe i kliknąć przycisk „przedłuż”.

Następnie należy wydrukować otrzymany wniosek, podpisać oraz wysłać do odpowiedniego UDT. Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, jednak w zależności od ilości interesantów czas oczekiwania na załatwienie sprawy może być krótszy lub dłuższy. Warto więc nie odkładać tego na ostatni moment.

Do przedłużenia wniosku nie jest konieczne ponoszenie dodatkowych opłat. Wszystkie wykonywane w tym celu czynności urzędowe są bezpłatne, a normującą to podstawą prawną jest ustawa o Dozorze Technicznym, artykuł 23. ust. 2a.

  Aktualna promocja
Ponad 1000 produktów, aż do -30%
Zobacz