Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SILVERSTONE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowostawach Dolnych 41, 95-061 Dmosin.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie następujących kategorii:

  • dane identyfikacyjne
  • dane identyfikacyjne sensytywne (numer PESEL)
  • dane kontaktowe

- będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży (realizacji zamówienia). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania umowy sprzedaży (zrealizowania zamówienia).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży (realizacji zamówienia) maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest to warunek zawarcia umowy sprzedaży (realizacji zamówienia). Z uwagi na powyższe, jest Pani/Pan zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność zawarcia umowy sprzedaży (realizacji zamówienia).

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.