Jak bezpiecznie obsługiwać wózek widłowy?

Wózki widłowe należą do niezbędnego wyposażenia większości magazynów oraz zakładów pracy. Korzystanie z wózków powinno odbywać się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo. Należy stosować podstawowe zasady, które ułatwią załadunki, rozładunki i transportowanie towarów na terenie magazynu i jednocześnie zapewnią prawidłowe wykonywanie pracy.

Wymagane zasady bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy

Podstawowym czynnikiem gwarantującym bezpieczną obsługę wózka widłowego jest przygotowanie pracownika. Osoba podejmująca się pracy na tym stanowisku musi być pełnoletnia, zdrowa, a także posiadać zaświadczenie o ukończeniu właściwego kursu i pozwolenie na prowadzenie wystawione przez pracodawcę.

Przed rozpoczęciem pracy i uruchomieniem wózka niezbędne jest skontrolowanie otoczenia oraz upewnienie się, że urządzenie jest sprawne poprzez kontrolę wzrokową i sprawdzenie układu kierowniczego oraz hamulcowego.

Bezpieczna jazda

Samo przygotowanie pracownika oraz wózka widłowego nie wystarczy, aby zadbać o pełne bezpieczeństwo. Sama obsługa wózka widłowego musi odbywać się według ściśle określonych przepisów. Na terenie magazynku lub hali zakładu pracy należy jeździć wyłącznie po wyznaczonych do tego drogach transportowych. Prędkość jazdy musi być dostosowana do wewnętrznych przepisów zakładowych, a odpowiednia odległość od innych pojazdów zachowana.

Podczas transportowania towarów nie wolno przekraczać dopuszczalnego ciężaru. Odpowiednie zabezpieczanie ładunków w trakcie jazdy z platformą gwarantuje uniknięcie przesuwania się czy też upadków z wysokości. Podczas jazdy w wózku powinna znajdować się wyłącznie jedna osoba. Po zakończeniu pracy za pomocą wózka widłowego należy odstawić go do przeznaczonego na to miejsca. Niezbędne jest zaciągnięcie hamulca oraz usunięcie kluczyków ze stacyjki.

Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać personalizowaną ofertę Kontakt

Niedozwolone zachowania

Bezpieczeństwo pracy podczas korzystania z wózka widłowego jest bezwzględnie wymagane. Nie dozwolone są więc pewne zachowania, takie jak transportowanie zbyt ciężkich lub dużych ładunków, które mogą być przyczyną nawet groźnych wypadków w miejscu pracy. Nie należy również używać wózka, gdy nie jest sprawny lub jego stan techniczny na to nie pozwala.

Wózka widłowego nie może prowadzić osoba do tego nieuprawniona, nietrzeźwa lub niezdolna do wykonywania pracy ze względów zdrowotnych. Niewskazana jest też eksploatacja na zbyt pochyłych nawierzchniach i w miejscach takich jak drogi ewakuacyjne lub te kolidujące z ruchem drogowym.

  Aktualna promocja
Ponad 1000 produktów, aż do -30%
Zobacz